Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Starosta knyszyński Tomasz Czapski...

Celem projektu jest publikacja monografii dr. Mikołaja Tomaszewskiego pt. "Starosta knyszyński Tomasz Czapski (1711-1784): okrutny pieniacz i oświeceniowy esteta". Projekt obejmuje przygotowanie do druku, druk w nakładzie 300 egzemplarzy oraz elektroniczną publikację książki w otwartym dostępie.


Proponowana publikacja to szczegółowa biografia Tomasza Czapskiego (1711-1784), opracowana na podstawie wyników kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. Zgromadzony materiał posłużył do napisania życiorysu tego szlachcica, z uwzględnieniem jego życia prywatnego, zainteresowań działalności gospodarczej i politycznej. Dzięki wynikom badań można skonfrontować te ustalenia z istniejącymi, lecz niestety nielicznymi, poglądami dotyczącymi osoby starosty knyszyńskiego.
Przy opisie tej postaci niezwykle istotną rolę pełniła metoda biograficzna, która pozwoliła szczegółowo przedstawić różne aspekty życia Czapskiego. Szczególną rolę odegrała tutaj metoda dokumentów osobistych, która pozwoliła analizować materiały biograficzne, szczególnie dzienniki i korespondencję odzwierciedlającą m.in. osobowość Czapskiego.

Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka” na podstawie umowy nr DNM/SN/551092/2022.

logo_mein.png.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: