TNT Toruń

Towarzystwo Naukowe w Toruniu od prawie 140 lat, wysiłkiem wielu pokoleń, działa na rzecz rozwoju nauki i kultury. Początkowo, w okresie zaborów, służyło przede wszystkim sprawie narodowej, badając i dokumentując polskość ziemi pomorskiej. Później, oprócz aktywności naukowej i wydawniczej współuczestniczyło w tworzeniu ważnych instytucji kultury polskiej, jak Książnica Miejska i Muzeum. Dążyło do powstania uniwersytetu w Toruniu. Obecnie, kontynuując dorobek przeszłości, Towarzystwo prowadzi prace badawcze, publikuje ich wyniki, popularyzuje wiedzę o dziejach Torunia i całego Pomorza. Wydaje m.in.: materiały źródłowe do dziejów Polski Północnej, wielkie monografie historyczne Torunia i Pomorza, opracowania naukowe z różnych dziedzin wiedzy a także ceniony periodyk "Zapiski Historyczne".

Logowanie do sklepu on-line

Login:
Hasło:

Nie masz konta: zarejestruj się.
Zapomniałem hasła.

W swoich publikacjach, zgodnie z prawdą dziejową, ukazuje kulturę materialną i duchową Polski Północnej jako wspólny dorobek Polaków i Niemców. W ten sposób dąży do przełamania stereotypów i służy przyszłej współpracy w zjednoczonej Europie.

Konferencja naukowa 10-12 IV 2014 r., Sala kolumnowa TNT

Konferencja naukowa 10-12 IV 2014 r., Sala kolumnowa TNT

Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264-2014)
Atlas Twierdzy Toruń, z. 6: Bramy Twierdzy Toruń

Atlas Twierdzy Toruń, z. 6: Bramy Twierdzy Toruń

nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu ukazał się kolejny zeszyt Atlasu Twierdzy Toruń
Promocja książki Mikołaj Kopernik, O obrotach

Promocja książki Mikołaj Kopernik, O obrotach

Towarzystwo Naukowe w Toruniu zaprasza na promocję książki Mikołaj Kopernik "O obrotach"
Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Wysiłkiem wielu pokoleń, działa na rzecz rozwoju nauki i kultury.
Copyright © 2013 TNT Toruń. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie strony: Studio reklamy ADGRAPE