Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Walne Zgromadzenie członków TNT

Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza wszystkich członów Towarzystwa na Walne Zgromadzenie które odbędzie się dnia 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Sali Kolumnowej gmachu Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16 w Toruniu.

 

Program zebrania:

CZĘŚĆ I – PUBLICZNA
1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2015 – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT.
2. Publiczny wykład naukowy – prof. dr hab. Marek Jackowski: Chirurgia laparoskopowa – teraźniejszość i perspektywy.

CZĘŚĆ II – ADMINISTRACYJNA
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2015.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2016.
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2016.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: