Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Colloquia Torunensia

Organizatorami cyklu Spotkań są: JM Rektor UMK, Prezydent Torunia, Biskup Toruński oraz Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Colloquia Torunensia nawiązują do tradycji historycznego wydarzenia: Colloquium Charitativum z 1645 r., podczas którego zgromadzeni w Toruniu teolodzy katoliccy, luterańscy i kalwińscy podjęli wysiłek przywrócenia jedności między Kościołami, które reprezentowali. Debata miała wielką wartość ekumeniczną i pozytywnie zapisała się w historii kontaktów pomiędzy kościołami chrześcijańskimi. W 1995 r., w 350. rocznicę Colloquium Charitativum, Kuria Diecezjalna Toruńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta Torunia i Towarzystwo Naukowe w Toruniu podjęły inicjatywę wznowienia braterskiego dialogu.

Materiały ze spotkań w formie książkowej są wydawane i dystrybuowane przez Towarzytwo Naukowe w Toruniu.

Dofinansowano.jpg

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: