Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Konferencja - Relacje wzajemności: przyroda - człowiek - kultura

znaki_strona_www.png

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Doskonała Nauka II

Projekt: Konferencja - Relacje wzajemności: przyroda - człowiek - kultura

Dofinansowanie:

19 950,00 zł

Całkowita wartość:

22 300,00

Data podpisania umowy:

Lipiec 2023

 

Projekt zakłada organizację w listopadzie 2024 r. w Towarzystwie Naukowym w Toruniu V Konfeferencji z cyklu z cyklu Natura, Homines, Historia, zatytułowanej "Relacje wzajemności: przyroda – człowiek – kultura". Konferencje z tego cyklu są poświęcone relacjom między człowiekiem a naturą w ujęciu historyczno-antropologicznym. Dotychczasowe konferencje odbyły się pod następującymi tytułami: Kulturowe aspekty relacji między człowiekiem a przyrodą (2016), Interpretacje przyrody w przeszłości. Rozumienie, znaczenia, symbole (2018), Bariery–Możliwości–Wyzwania. Środowisko przyrodnicze a człowiek na przestrzeni dziejów (2020), Natura inter scientia. Badanie środowiska przyrodniczego w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych (2022).


Planowana na 2024 r. edycja konferencji ma zostać poświęcona roli zwierząt w życiu człowieka w przeszłości i w świecie współczesnym w ujęciu historycznym i antropologicznym, przy czym mają zostać uwzględnione zarówno konsekwencje i korzyści dla społeczeństw ludzkich, jak i konsekwencje (zarówno korzyści, jak i niekorzyści w rozumieniu biologicznym i bytowym).


Projekt ma charakter ogólnopolski, planowany jest udział w niej 22 referentów, przedstawicieli przynajmniej 12 instytucji naukowych. Wnioskowane finansowanie przeznaczone zostanie na zapewnienie kosztów podróźy, zakwaterowania, wyżywienia uczestników konferencji oraz opracowanie i druk materiałów konferencyjnych.

dnII.png

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: