Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Zbiory Profesora Konrada Górskiego

 

Zbiory Archiwum i Biblioteki profesora Konrada Górskiego, zgodnie z jego ostatnią wolą, ulokowane są w budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu i udostępniane wszystkim zainteresowanym. Jest to niezwykle bogaty księgozbiór oraz prywatne archiwum Profesora (dokumenty, korespondencja). Materiały wysiłkiem członków i pracowników TNT zostały skatalogowane i uporządkowane - archiwum posiada inwentarz, a biblioteka katalogi, co umożliwia ich udostępnianie. Większa część zbiorów ulokowana jest na antresoli sali kolumnowej i w tym samym pomieszczeniu zbiory udostępniane są czytelnikom.

 

Ze zbiorów Archiwum i Biblioteki korzystać można w godzinach pracy Biura TNT. Z uwagi na lokalizację zbiorów ponad salą kolumnową, w której w ciągu roku organizowane są różnorodne wydarzenia, zaleca się wcześniejsze zapowiedzenie wizyty.

 

Prowadzenie i udostępnienie Archiwum i biblioteki Profesora Konrada Górskiego dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń.

Dofinansowano.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt "Przygotowanie elektronicznego inwentarza i profilaktyka konserwatorska materiałów Archiwum prof. Konrada Górskiego"

 

Od sierpnia do grudnia 2022 r. realizowano projekt dofinansowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach programu Wspieranie Działań Archiwalnych 2022.

 

W ramach projektu przygotowana została elektroniczna wersja inwentarza Archiwum Konrada Górskiego, a materiały w nim przechowywane zostały zabezpieczone z wykorzystaniem materiałów i opakowań spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku (Dz. U. poz. 1743).

INWENTARZ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH PROF. KONRADA GÓRSKIEGO

AP.jpg

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: