Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Działalność upowszechniająca naukę

Towarzystwo Naukowe w Toruniu od wielu lat prowadzi działalność upowszechniającą naukę (DUN). Realizowane projekty dofinansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W roku 2017 w ramach umowy nr 755/P-DUN/2017 realizowaliśmy następujące zadania:

  • Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika "Zapiski Historyczne", t. 82 (2017) o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych
  • Publikacja i udostępnienie online kwartalnika Zapiski Historyczne, t. 82, zeszyty 1 - 4
  • Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 82, 2017, zeszyty 1 - 4
  • Publikacja online Bibliografii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku t. 82 za rok 2015 - Suplementu do kwartalnika "Zapiski Historyczne"
  • Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 22 (2017)

 

logo-mnisw-pl.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: