Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Działalność upowszechniająca naukę

Towarzystwo Naukowe w Toruniu od wielu lat prowadzi działalność upowszechniającą naukę (DUN). Realizowane projekty dofinansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W roku 2019 w ramach umowy nr 891/P-DUN/2019 realizujemy zadanie:

  • Umiędzynarodowienie i publikacja czasopisma "Zapiski Historyczne", t. 84 (2019)

w ramach umowy nr 575/P-DUN/2019 zadania:

 

logo-mnisw-pl.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: