Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Działalność upowszechniająca naukę

Towarzystwo Naukowe w Toruniu od wielu lat prowadzi działalność upowszechniającą naukę (DUN). Realizowane projekty dofinansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W roku 2018 w ramach umowy nr 526/P-DUN/2018 realizowaliśmy następujące zadania:

  • Poszerzenie listy recenzentów kwartalnika "Zapiski Historyczne", t. 83 (2018) o przedstawicieli uznanych, zagranicznych ośrodków naukowych
  • Wydanie w wersji anglojęzycznej kwartalnika Zapiski Historyczne, tom 83 (2018), zeszyty 1 - 4

 

logo-mnisw-pl.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: