Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Wydziały i komisje

 

Wydział I - Historyczny

Przewodniczący: dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK,
zastępca: vacat,
sekretarz: dr Julia Możdżeń

Komitet Redakcyjny Wydziału I
prof. dr hab. Jerzy Dygdała,
prof. dr hab. Andrzej Kola

Rada Redakcyjna i Komitet Redakcyjny "Zapisek Historycznych".

 

Wydział II - Filologiczno-Filozoficzny

Przewodniczący: dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK
zastępca: prof. dr hab. Adam Grzeliński
sekretarz: dr Mirosława Radowska-Lisak

Komisja Filologiczna
Przewodniczący: dr Marcin Lutomierski
sekretarz: dr Magdalena Kowalska

Komisja Filozoficzna
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski,
sekretarz: mgr Mirosław Michalski

Komisja Historii Sztuki
Przewodniczący: dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
sekretarz: dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK

Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa
Przewodniczący: dr hab. Ewa Głowacka,prof. UMK
sekretarz: dr Małgorzata Kowalska

 

Wydział III - Matematyczno-Przyrodniczy

Przewodniczący: prof. dr hab. Rajmund Przybylak
sekretarz: dr Andrzej Araźny

 

Wydział IV - Prawny

Przewodniczący: dr Anna Tarnowska,
zastępca: prof. dr hab. Zbigniew Naworski,
sekretarz: dr Tomasz Kucharski

 

Wydział V - Teologiczny

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Jan Perszon
zastępca: ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
sekretarz: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK

 

Wydział VI - Ekonomii i Biznesu

Przewodniczący: dr Ilona Pietryka
zastępca: dr Maria Kola-Bezka
sekretarz: dr Mariusz Czupich

 

Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa przy Towarzystwie Naukowym w Toruniu

Jedną z wybitnych postaci związanych z polskim pamiętnikarstwem jest Jakub Wojciechowski. Ten wielki pamiętnikarz pozostawił po sobie dokument, o którym Tadeusz Boy-Żeleński napisał: (…). „Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z jedną z niewielu książek, która zostanie. Sam o tym nie wiedząc Jakub Wojciechowski już osiągnął to , o czym wielu pisarzy marzy nadaremnie; stał się klasykiem. Już dziś książka jego ma wartość co najmniej „Pamiętników Paska”, a może o tyle wyższą, że mając urok jakoby starego pamiętnika, mówi nam o najbardziej interesującej naszej współczesności”. („Kurier Polski” 1931 nr, 222)

Historię pamiętnikarstwa współczesnego przybliża nam prof. Bronisław Gołębiowski w wywiadzie udzielonym Krzysztofowi Pilawskiemu z dn. 27 kwietnia 2009, (SGH w Warszawie – Przegląd), a także dr Dariusz Wierzchoś w artykule „Zwyczajne życie zwykłych ludzi. Losy Archiwum…”

Kierując się mottem: "Ocalić Przeszłość od zapomnienia", Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa, zachęca do spisywania wspomnień i pamiętników poprzez rozmowy osobiste a także poprzez apele w formie publikacji, a tym samym przyczynia się do upamiętniania ludzi wraz z przejawami ich działalności i  utrwala  wiedzę  zawartą  w  zgromadzonych dokumentach. Pamiętnikarstwo przy TNT w Toruniu, które powstało w 2012 r., ma na swoim koncie wydawnictwa książkowe i kilkanaście artykułów: 

W ramach działalności  Komisji Przyjaciół Pamiętnikarstwa przy Towarzystwie Naukowym  w Toruniu opublikowano:

Mój rodowód (XVIII-XXI wiek), Sylwia Dullin, Toruń 2014

Wspomnienia rolników ziemi chełmińskiej (1851-2012) Rodziny Łęgowskich i Semrau.Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Sylwia Grochowina, Toruń 2014

Wspomnienia torunianek. Losy kobiet związanych z Toruniem w XX wieku, opracowała Krystyna  Łakomska, red. Anna Krygier, Toruń 2017

Królewianki o swojej szkole i sobie samych. Do druku przygotowała, wstępem i przypisami opatrzyła Sylwia Grochowina, Toruń 2020

Sylwia Dullin opublikowała w: Alumie Rodzinnym „Nowości” kilkanaście artykułów, w tym art. „Prababcia Paulina i powstańcy’, „Nowości” 13 04 2013 Wspomnienia o Paulinie Winiarskiej. W listopadzie 1938rroku, Jej pogrzeb okazał się być  manifestacją  patriotyczną,  ówczesne gazety pisały o Niej , jako ostatniej uczestniczce Powstania Styczniowego na Pomorzu, i została pożegnana z  wojskowymi honorami.  Pierścionek prababci, (z koroną i herbami, polskim orłem i litewską pogonią), Sylwia Dullin wraz z albumikiem fotografii upamiętniającymi to wydarzenie przekazała do Muzeum Niepodległości w Warszawie.  

Krystyna Łakomska, „Janina Maria z Fitowskich Przybyłowa (1892-1975), polonistka, bibliotekarka”,  w: R.Tor. 39, Toruń 2012                                                                                     

Krystyna Łakomska, „Dziadek walczył w Powstaniu „Nowości” 13 04 2013. Zaprezentowane w tym artykule fotografie powstańców styczniowych zesłanych na Sybir, zostały pozyskane przez autorkę, od Pani Zofii Wiśniewskiej prawnuczki uczestnika powstania Henryka Wiśniewskiego. Ten niezwykły zbiór, przechowywany w rodzinie przez 150 lat, Pani Zofia Wiśniewska przekazała osobiście  do Muzeum Niepodległości w Warszawie podczas uroczystego spotkania KPP w siedzibie TNT w Toruniu 12.12.2012 r.                                                                                                                                                         

Łukasz Żywek, „Nowe nabytki w Muzeum Niepodległości związane z Powstaniem Styczniowym” w:  ‘”Niepodległość i pamięć „ R. 20: Warszawa  2012. Wymieniony artykuł jest wynikiem współpracy Komisji Przyjaciół Pamiętnikarstwa z Muzeum Niepodległości  w Warszawie. Maria Pancierzyńska , „Obóz Szmalcówka przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu” ,„Działalność  Stowarzyszenia Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jej członków” w: Pro Libris, Zielona Góra 2012                                                                                                                

Nasze zamierzenia wydawnicze:

Pamiętnik Jana Dunin Karwickiego h. Łabędż. Potomek Uczestnika Sejmu Wielkiego, Rekopis, [w opracowywaniu: mgr Kamila Biernat ]                                                                                                                                                                                                                                                     

Losy ludności napływowej na nasze tereny po II wojnie światowej  [Przybysze z Południa –okolice Nowego Targu ; -Krystyna Łakomska]:   [Repatrianci ze Wschodu; [---]

Przewodnicząca Komisji                                                 Sekretarz

mgr  Krystyna Łakomska                                                 mgr Teresa Wilczyńska

Krystyna.Lakomska@wp.pl

Tel ; +48 660 597 922

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: