Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Doskonała Nauka

Od 2020 r. Towarzystwo Naukowe w Toruniu aplikuje o dotacje w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Doskonała Nauka" w dwóch modułach - "Wsparcie monografii naukowych" oraz "Wsparcie konferencji naukowych".

Dotychczas zrealizowane projekty:

2020:

2021:

Organizacja XXI Konferencji z cyklu "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica"

2021-2022:

 2022-2023:

  • Publikacja książki "Średniowieczne rękopisy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie"
  • Publikacja książki "Starosta knyszyński Tomasz Czapski (1711-1784)... "

 

MEiN.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: