Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Archiwa etnologiczne w Polsce - studium zjawiska

znaki_strona_www.png

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Doskonała Nauka II

Projekt: Publikacja pracy Archiwa etnologiczne w Polsce – studium zjawiska

Dofinansowanie:

25 787,00 zł

Całkowita wartość:

28 747,00 zł

Data podpisania umowy:

Lipiec 2023

 

Celem projektu jest publikacja w formie drukowanej oraz elektornicznej w wolnym dostępie pracy dr Kamili Siudy pt. "Archiwa etnologiczne w Polsce – studium zjawiska".
Praca dr Kamili Siudy zapoznaje czytelników ze specyfiką archiów badawczych, a konkretnie archiów etnologicznych, które nie były dotąd przedmiotem szerokiego zainteresowania archiwistów. Praca przekrojowo podejmuje temat funkcjonowania tego typu archiów w różnych instytucjach: od archiwów Stowarzyszeń przez archiwa naukowe w muzeach do archiwów badawczych, tworzonych przy instytutach i katedrach Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Publikacja tej ważnej pracy ma na celu zarówno przbyliżenie specyfiki tworzenia, gromadzenia i przechowywania "surowych danych", jak i upowszechnienie wiedzy o zagadnieniu archiwów danych badawczych. Praca może być ponadto przyczynkiem do dalszych badań nad archiwami etnologicznymi. Efektem publikacji pracy będzie podneisienie poziomu wiedzy i świadomości na temat omawianych w książce zagadnień.

dnII.png

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: