Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Ludzie - miejsce - społeczeństwo: 150 lat Towarzystwa Naukowego w Toruniu

znaki_strona_www.png

Sfinansowano ze środków budżetu państwa

Nauka dla Społeczeństwa II

Projekt: "Ludzie - miejsce - społeczeństwo: 150 lat Towarzystwa Naukowego w Toruniu”

Dofinansowanie:

260 850,00 zł

Całkowita wartość:

260 850,00 zł

Data podpisania umowy:

Listopad 2023

 

Celem projektu "Ludzie - miejsce - społeczeństwo: 150 lat Towarzystwa Naukowego w Toruniu" jest upowszechnienie wiedzy o 150-letniej historii działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu, jego wybitnych przedstawicielach, dokonaniach i dziedzictwie, a w efekcie kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych i zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu powołane zostało do życia 16 grudnia 1875 r. i jest działającą aktywnie do dziś instytucją, niezwykle zasłuzoną dla historii kraju i regionu. Powstałe w efekcie konsolidacji społeczeństwa polskiego pod zaborem pruskim i prowadzące aktyną działalność badawczą, kulturalną oraz społeczną w zmieniających się na przestrzeni półtora wieku okolicznościach zewnętrznych (zob. "Szczegółowy opis projektu") zapisało się na trwałe w historii regionu, a jego spuścizna stanowi wspólne dziedzictwo jego mieszkańców.

Celem upowszechnienia wiedzy na temat sylwetek osób tworzących Towarzystwo, historii powstania i funkcjonowania gmachu Towarzystwa oraz społecznej roli, jaką od 1875 r. odgrywali zarówno ludzie, jak i stworzone przez nich miejsce, przeprowadzonych zostanie kilka działań badawczych, charakteryzujących się zarówno walorem naukowym (przyczyniajacych się do rozwoju dziedzin humanistycznych - głównie historii i historii sztuki), jak i walorami popularyzatorko-edukacyjnymi (upowszechnianie wiedzy, możliwość wykorzystywania efektów działań w dalszej działalności edukacyjnej Towarzystwa i lokalnych instytucji kulturalno-edukacyjnych).

cropped-naglowek1.jpg

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: