Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2023

Grafika informacyjna

W dniach 25-26.09.2023 r. odbyła się szesnasta edycja konferencji z cyklu Editionswissenschaftliches Kolloquium: Editionswissenschaften bilden Geschichte. Methodische Fragestellungen zu Quelleneditionen im Verbund mit den Grundwissenschaften und Grundlagenforschungen).
Podczas konferencji dyskutowane były zagadnienia związane z edycją źródeł historycznych z terenu Europy Środkowo-Wschodniej. Omówiono głównie zagadnienia związane z edytorstwem źródeł historycznych w kontekście ich roli, umiejscowienia i związków w nauce i badaniach podstawowych.
Organizatorami Konferencji były Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Instytut Historii Bawarskiego Uniwersytetu Julisza Maksymiliana w Würzburgu.
Konferencję zorganizowano przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: