Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Historia Pomorza - promocja publikacji

Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych na promocję publikacji Historia Pomorza, t. V (1918 – 1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, cz. 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, pod red. Sz. Wierzchosławskiego i P. Olstowskiego, która odbędzie się 7 marca 2016 r. w siedzibie TNT o godzinie 17.00

Program spotkania:

1. Zagajenie i powitanie gości – prof. dr hab. A. Radzimiński, prezes TNT.

2. Koncepcje, badania i realizacja syntetycznego opisu dziejów Pomorza – prof. dr hab. S. Salmonowicz, prof. dr hab. J. Dygdała.

3. Badania, autorzy, finanse i znaczenie tomu V Historii Pomorza dla nakreślenia specyfiki dziejów Pomorza i znaczenia tej dzielnicy w dziejach II Rzeczypospolitej – prof. dr hab. Sz. Wierzchosławski.

4. Treść i wartość naukowa publikacji – dr hab. prof. IH PAN P.Olstowski.

5. Dyskusja.

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: