Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Konferencja naukowa "Editiones sine fine" 12 - 13 maja 2016 r.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie zapraszają na I ogólnopolską konferencje naukową z cyklu "Editiones sine fine". W dniach 12 -13 maja 2016 r. zaplanowaliśmy w Toruniu pierwszą z cyklu konferencji krajowych pt. "Editiones sine fine", w trakcie których chcielibyśmy omawiać i dyskutować na temat bieżących problemów dotyczących edytorstwa źródeł historycznych ziem polskich. Na zaplanowanym spotkaniu chcielibyśmy podjąć tematykę edycji źródłowych wydawanych od wielu lat, wielotomowych, seryjnych – jednym słowem niezakończonych. Chcielibyśmy przedmiotem refleksji uczynić również sam proces wydawania źródeł, zwłaszcza jego kształtowanie uzależnione od zmiennych w czasie oczekiwań i reguł edytorskich. Nie znaczy to jednak, że na planowanej konferencji zabraknie miejsca na referaty informujące np. o nowych przedsięwzięciach naukowych w zakresie edycji źródłowych. Zawsze też będziemy otwarci na inne aspekty dyskursu metodologicznego i tematykę edycji elektronicznych. Byłaby to I edycja konferencji, w założeniu odbywającej się na przemian co dwa lata w Toruniu i Wrocławiu

Organizatorzy:

prof. dr hab. Janusz Tandecki
dr hab. Wojciech Mrozowicz
dr hab. Krzysztof Kopiński

Informacji w sprawach konferencji udziela:
dr hab. Krzysztof Kopiński, e-mail: kkop@umk.pl

Program konferencji

12.05. Czwartek SESJA GŁÓWNA (miejsce obrad Towarzystwo Naukowe w
Toruniu, Sala Kolumnowa, ul. Wysoka 16, Toruń 87-100)

09.00-10.45
- Marcin Grulkowski (Gdańsk), Problemy edycji najstarszych ksiąg Głównego Miasta Gdańska
z XIV-XV wieku
- Mateusz Superczyński (Toruń), Edycje ksiąg miejskich Chełmna - różnorodność metodologii i
szkół edytorskich
- Maciej Zdanek (Kraków), Edycje ksiąg urzędowych Uniwersytetu Krakowskiego - dzieło na
nowo podjęte

- Dyskusja

10.45-11.15 przerwa na kawę

11.15-13.00
- Julia Możdzeń (Toruń), Projekt edycji tzw. Kodeksu Bernta Stegmanna (1528) - najstarszy
zwód gdańskich kronik
- Katarzyna Madejska (Lublin), Filologicznie czy historycznie? Uwagi nad edycją księgi
rachunkowej z Kazimierza Dolnego nad Wisłą (XVI-XVIII w.)
- Kamila Follprecht (Kraków), Kontynuacja edycji ksiąg przyjęć do prawa miejskiego w
Krakowie 1612-1800

- Dyskusja

13.00-14.15 przerwa obiadowa

14.15-16.00
- Stanisław Rosik (Wrocław), Czy istniał pagus Silensis? O nowożytnej genezie dzisiejszych
problemów interpretacyjno-translatorskich (na przykładzie badań nad Kroniką Thietmara)
- Michał Kulecki (Warszawa), Matricularum Regni Poloniae Summaria. Czym były, czym są,
czym będą
- Janusz Grabowski (Warszawa), Księga skarbowa Janusza II. Prace nad nową edycją
rachunków dworu książęcego

- Dyskusja

16.00-16.30 przerwa na kawę

16.30-18.45
- Piotr Dymmel (Lublin), „Osiągnięcia i postulaty w zakresie metodyki wydawania źródeł
historycznych" 60 lat później
- Rościsław Żerelik (Wrocław), Carmen miserabile - edycje i przekłady (na marginesie nowego
rosyjskiego przekładu Pieśni żałosnej)
- Antoni Barciak, (Katowice), Seria wydawnicza „Regesty dokumentów przechowywanych na
Górnym Śląsku”
- Adam Szweda (Toruń), Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum - stan
obecny i co dalej?

- Dyskusja

12.05. Czwartek - SESJA RÓWNOLEGŁA (miejsce obrad Towarzystwo Naukowe
w Toruniu, II piętro, Biblioteka Konrada Górskiego, ul. Wysoka 16, Toruń 87-100)

14.15-16.00
- Marek Słoń (Warszawa), Sine initio et sine fine. Edycja źródła jako proces zawsze otwarty
- Maciej Mikuła (Kraków), Edycja elektroniczna średniowiecznych źródeł normatywnych
- Tomasz Związek (Warszawa), Propozycje cyfrowej edycji staropolskich ksiąg sądowych XVXVIII
w.

- Dyskusja

16.00-16.30 przerwa na kawę

16.30-18.45
- Bogumił Szady (Lublin), Repertoria wizytacji kanonicznych epoki przedrozbiorowej
- Arkadiusz Borek (Warszawa), Elektroniczna edycja wykazów święceń duchowieństwa
- Hadrian Ciechanowski (Toruń), Czy w epoce digitalizacji potrzebne są jeszcze edycje
źródłowe?
- Marcin Pytel (Lublin), O niektórych francuskich edycjach dokumentów online

- Dyskusja

18.45 BANKIET

13.05. Piątek

08.30-10.45
- Przemysław Wiszewski (Wrocław), Od przybytku... głowa boli? Problemy edytorstwa źródeł
dyplomatycznych średniowiecznego Śląska
- Wojciech Mrozowicz (Wrocław), Primum non nocere. W związku z działalnością edytorską i
translatorską pewnego bydgoskiego prawnika
- Waldemar Bukowski (Kraków), Akta grodzkie i ziemskie XIV-XV w. z terenów dawnych
województw krakowskiego i sandomierskiego
- Leszek Ziątkowski (Wrocław), Źródła do dziejów Polski z XVI – XVIII w. z Tajnego
Archiwum Państwowego – Pruskie Dziedzictwo Kulturowe jako podstawa przyszłych edycji
źródłowych odnoszących się do dziejów Polski nowożytnej

- Dyskusja

10.45-11.15 przerwa na kawę

11.15-13.00
- Janusz Łosowski (Lublin), Problem modernizacji instrukcji wydawniczej dotyczącej tekstów
staropolskich
- Krzysztof Syta (Toruń), List listowi nierówny, czyli o edycji źródłowej XVIII -wiecznej
korespondencji magnackich urzędników
- Paweł Madejski ( Lublin), „Metoda edytorska” Szymona Starowolskiego

- Dyskusja

13.00-14.15 przerwa obiadowa

14.15-16.00
- Marek Daniel Kowalski (Kraków), Polskie próby edycji źródeł papieskich (1886-2016) –
przedsięwzięcia, metody, rezultaty, perspektywy
- Anna Zajchowska (Kraków), Monumenta Vaticana. Koncepcje edycji źródeł papieskich w
Europie - przyczyny sukcesów i porażek
- Tomasz Jurek (Poznań), Jak wydać kopiariusz Iura vicariorum?

- Dyskusja

16.00-16.30 przerwa na kawę

16.30-18.15
- Leszek Zygner (Ciechanów), Concilia Poloniae - niedokończona seria wydawnicza
- Adam Kozak (Poznań), W poszukiwaniu metody edycji późnośredniowiecznych kościelnych
źródeł sądowych (na przykładzie księgi Sędka z Czechla, gnieźnieńskiego wikariusza
generalnego w latach 1449-1453)
- Radosław Biskup (Toruń), Kopiarze biskupów sambijskich i ich kapituły katedralnej z XIV i
XV w.

- Dyskusja

- Podsumowanie obrad

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: