Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Posiedzenie Wydziału I TNT 30 maja 2016 roku

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Wydziału I Towarzystwa Naukowego w Toruniu, które odbędzie się 30 maja 2016 roku, w Sali kolunowej TNT, ul. Wysoka 16 (parter), o godzinie 17:00.

Program posiedzenia:

  1. Prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, O najnowszych badaniach nad komunikacją społeczną;
  2. Dr hab. Adam Kucharski, Główne kierunki badań nad zjawiskiem polskiego podróżnictwa w epoce wczesnonowożytnej (XVI-XVIII w.).

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: