Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Walne Zgromadzenie członków TNT

Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza wszystkich członów Towarzystwa na Walne Zgromadzenie które odbędzie się dnia 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Sali Kolumnowej gmachu Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16 w Toruniu.

 

Program zebrania:

CZĘŚĆ I – PUBLICZNA
1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2016 – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT
2. Publiczny wykład naukowy – ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Amoris laetitia. Kontynuacja czy przełom?

CZĘŚĆ II – ADMINISTRACYJNA
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2017
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2017

 

Ze sprawozdaniem z działalności Towarzystwa Naukowego mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: