Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Profesor Janusz Małłek Członkiem Honorowym TNT

Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu 20 lutego 2017 roku jednogłośnie przyjęło wniosek zarządu o nadanie Profesorowi Januszowi Małłkowi tytułu honorowego członka Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: