Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Debata Kopernikańska - 3 kwietnia 2017

 

Postać i dzieło Mikołaja Kopernika ciągle inspirują badaczy, a recepcja większości publikacji naukowych z zakresu tematyki kopernikańskiej wykracza poza wąskie grono specjalistów. W ostatnich latach z dużym zainteresowaniem opinii publicznej i prasy spotkały się odkrycie szczątków Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej w 2005 r. oraz ponowny pochówek Astronoma zorganizowany w 2010 r.  Wydarzenia te doczekały się  bardzo zróżnicowanych ocen w gronie archeologów, antropologów i historyków, które wyrażano w wywiadach i publikacjach prasowych.  W toczonych wówczas dyskusjach stosunkowo słabo zabrzmiał głos środowiska naukowego. Z tego też względu Instytut Historii  i Archiwistyki UMK oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu organizują "Debatę Kopernikańską", w czasie której specjaliści podejmą dyskusję na temat pochówku i grobu Mikołaja Kopernika.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zapraszają na „Debatę Kopernikańską”
w dyskusji udział wezmą: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. Janusz Małłek, dr Henryk Rietz, dr Jerzy Sikorski, prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, debatę poprowadzi prof. dr hab. Roman Czaja.


 Debata odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 16:00 w Sali Kolumnowej
Towarzystwa Naukowego w Toruniu
ul. Wysoka 16
     

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: