Towarzystwo Naukowe w Toruniu

XIX Ordines Militares Colloquia Torunensia

W dniach 21–23 września 2017 r. odbędzie się w Toruniu XIX Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” organizowana przy współpracy Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu (Universität Hamburg) oraz przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Temat konferencji brzmi: The Military Orders in the Regional Ecclesiastical Structures (dioceses, parishes, other religious institutions) / Zakony rycerskie w regionalnych strukturach kościelnych (diecezje, parafie, inne instytucje duchowne). W czasie dwudniowych obrad zostanie zaprezentowanych 18 referatów dotyczących zagadnień relacji między zakonami rycerskimi działającymi w różnych regionach średniowiecznego świata łacińskiego i wczesnonowożytnej Europy a strukturami Kościołów lokalnych. W konferencji weźmie udział 19 referentek i referentów z 10 krajów (Cypr, Estonia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Słowenia, Węgry, Włochy, USA), jak również liczni dyskutanci. Obrady odbywają się w Hotelu Uniwersyteckim UMK (I dzień) oraz w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu (II dzień).

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: