Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Nagroda im. Jana Jędrzejwicza dla książki Mikołaj Kopernik i jego świat autorstwa Profesor Teresy Borawskiej

W trzeciej edycji konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w roku 2014 Kapituła nagrodziła książkę "Mikołaj Kopernik i jego świat" napisaną przez Teresę Borawska przy współudziale Henryka Rietza. W konkursie wyróżniono także prace Tomasza Kardasia, Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie.

Żyjący i pracujący w Płońsku Jan Jędrzejewicz (1835–1887), lekarz i astronom, był uczonym cenionym na arenie międzynarodowej i wybitnym popularyzatorem nauki, autorem Kosmografii, wydanej w 1886 roku nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego. Pragnąc uhonorować i spopularyzować tę ważną w dziejach polskiej nauki postać, jak również propagować polskie piśmiennictwo na temat dziejów nauki i techniki, dwie instytucje, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki, zwróciły się do Burmistrza i Rady Miejskiej w Płońsku z propozycją utworzenia cyklicznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Pomysł ten spotkał się z życzliwym przyjęciem i 24 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę o ustanowieniu corocznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki, wydanej w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody. Laureata Nagrody wyłania siedmioosobowa Kapituła, powołana przez Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Kasę im. Józefa Mianowskiego i Burmistrza Miasta Płońska. Wniosek o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele polskiego środowiska naukowego i kulturalnego oraz wydawnictwa, nadsyłając egzemplarz książki wraz z krótkim uzasadnieniem do siedziby Kasy im. Józefa Mianowskiego (więcej informacji w regulaminie Nagrody). (KHNiT PAN). Szczegółowe informacje na temat nagrody można zlaeźć na stronie: http://www.khnit.pan.pl/index.php/pl/nagroda-im-jana-jedrzejewicza

Autorom nagrodzonych publikacji serdecznie gratulujemy!

Werdykt Kapituły dostępny jest w zakładce dokumenty do pobrania.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: