Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Promocja książki Profesor Danuty Janickiej 15 listopada 2017 r.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych na promocję książki prof. Danuty Janickiej pt. „Polska myśl prawnokarna XIX-XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej”, z posłowiem prof. Jerzego Lachowskiego, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK, która odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w gmachu Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16.

Program spotkania:

1. Zagajenie i powitanie gości – dr Anna Tarnowska z Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego UMK

2. Koncepcje, badania i realizacja krytycznej antologii polskiej myśli prawnokarnej – prof. dr hab. Danuta Janicka, prof. dr hab. Jerzy Lachowski, redaktor mgr Magdalena Prokopowicz

3. Znaczenie badań historycznoprawnych nad doktryną prawa karnego – prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz, członek honorowy TNT

4. Znaczenie publikacji dla współczesnych nauk penalnych – dr hab. Janusz Bojarski z Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK

7. Dyskusja

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: