Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Walne zgromadzenie członków TNT - 26 lutego 2018 r.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza wszystkich członków na walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 26 lutego o godzinie 17:00 w Sali Komulnowej w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16 w Toruniu.

Program posiedzenia:

CZĘŚĆ I – PUBLICZNA

1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2017 – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT.
2. Publiczny wykład naukowy – dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK: Dokąd zmierza polskie prawo karne?

CZĘŚĆ II – ADMINISTRACYJNA

3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Przedstawienie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie nadania profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu i profesorowi Waldemarowi Jędrzejczy-kowi tytułu członka honorowego Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
9. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2018.
10. Wybory władz TNT na kadencję 2018 -2020:
a) prezesa
b) członków Zarządu (niebędących przewodniczącymi wydziałów)
c) Komisji Rewizyjnej.
11. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2018.
12. Wolne wnioski i zakończenie.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: