Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Posiedzenie Wydziału I TNT - wykład otwarty

 

 

 

 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza na posiedzenie Wydziału I, które odbędzie się 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w gmachu Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16.

Porządek posiedzenia:

  1. Część administracyjna:

Zgłoszenie do druku prac

W serii FONTES:

1. Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515), cz. 1-2, wyd. K. Kopiński, K. Mikulski, J. Tandecki, Toruń 2018.

2. Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historycznego (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski), t. 1-2, wyd. K. Kopiński, L. Lewandowska, J. Tandecki, Toruń 2018.

 W serii Roczniki TNT:

1. Janusz Bonczkowski, Analiza dyplomatyczno-źródłoznawcza księgi czynszowej miasta Grudziądza z lat 1502-1516 wraz z jej edycją źródłową, Toruń 2019.

 

Godz. 16.30: Część naukowa:

Wykład otwarty: prof. dr hab. Ryszard Sudziński, Rozwój badań naukowych nad najnowszą historią Torunia.

Wykład realizowany w ramach projektu: Historia Torunia, t. IV, cz. 1: Toruń w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1975 - opracowanie i publikacja pracy dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: