Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Jubileusz Profesora Andrzeja Radzimińskiego

Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Wydział Nauk Historycznych  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na uroczyste  
obchody JUBILEUSZU 60-LECIA PROF. DR. HAB. ANDRZEJA RADZIMIŃSKIEGO  
w dniu 29 stycznia 2019 roku godz. 16.30, Sala Kolumnowa  
Towarzystwa Naukowego w Toruniu ul. Wysoka 16 87-100 Toruń,
 
 
 
Program:
 
Powitanie Jubilata i Gości – sekretarz TNT, dr hab. Krzysztof  
Kopiński, prof. UMK
Laudacja – dr hab. Leszek Zygner, prof. PWSZ w Ciechanowie
Prezentacja okolicznościowego tomu – dr hab. Radosław Biskup
Wręczenie tomu – prof. dr hab. Janusz Małłek, dr hab. Radosław Biskup
Wystąpienie Jubilata
Wystąpienia Gości
Lampka wina

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: