Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Walne zgromadzenie członków TNT

Wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Naukowego w Toruniu zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków TNT, które odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godzinie 16:30 w Sali Kolumnowej w gmachu TNT przy ul. Wysokiej 16 w Toruniu.

 

 

Program:

CZĘŚĆ I – PUBLICZNA

1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2018 – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT.
2. Publiczny wykład naukowy – prof. dr hab. Mirosław Bochenek: „Ekonomia” – ewolucja znaczeń pojęcia i terminologiczne nieporozumienia.

CZĘŚĆ II – ADMINISTRACYJNA
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2019.
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2019.
10. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania TNT Nr 71 za 2017 r. są dostępne na stronie internetowej TNT lub w Biurze Towarzystwa, ul. Wysoka 16.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: