Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Promocja książki Jana Szilinga "Męczeństwo-Służba-Walka"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję książki Profesora Jana Szilinga "Męczeństwo-Służba-Walka. Duchowieństwo diecezji chełmińskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945)". W wydarzeniu udział wezmą prof. Jan Sziling oraz prof. Waldemar Rozynkowski. Na miejscu będzie możliwość zakupu książki w cenie promocyjnej.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: