Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Walne zgromadzenie członków TNT

Wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa zapraszamy na Walne zgromadzenie członków TNT, które odbędzie się 2 marca 2020 r. o godzinie 16:30 w sali kolumnowej TNT, ul.Wysoka 16, 87-100 Toruń.

 

 

Program zebrania:

CZĘŚĆ I – PUBLICZNA
1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2019 – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT.
2. Publiczny wykład naukowy – dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK: Toruń w latach 1939-1945 w obiektywie nazistowskiej propagandy. Zarys problemu.

CZĘŚĆ II – ADMINISTRACYJNA
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2020.
9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2020.
10. Wolne wnioski i zakończenie.

 Sprawozdanie z działalności TNT dostępne sa w zakładce Sprawozdania TNT

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: