Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Walne zgromazenie członków TNT odroczone

W związku z sytuacja pandemiczną termin Walnego zgromadzenia członków zostal przesunięty, poniżej zamieszczamy list w tej sprawie.

 

 

 

Szanowni Państwo,

co roku o tej porze, w okolicach rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, organizowaliśmy zgromadzenia członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Obecnie, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu walnego zgromadzenia członków. Obowiązujące regulacje pozwalają wprawdzie na organizację spotkań tego typu w trybie zdalnym, jednak w naszym przypadku byłoby to niezwykle trudne, w szczególności ze względu na fakt, że takie rozwiązanie mogłoby wykluczyć część aktywnych członków, którzy z takiej formy kontaktowania się nie korzystają.

Wprowadzone w czerwcu 2020 roku rozwiązania prawne pozwalają na przedłużenie kadencji władz stowarzyszenia, w tym prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej. Przedłużenie takie możliwe jest na okres do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, plus 60 dni, lub do wyboru nowych władz, gdy tylko będzie to możliwe.

Zgromadzenie zostałoby następnie zwołane możliwie najszybciej, gdy tylko sytuacja epidemiczna i przepisy prawa pozwolą na jego bezpieczne zorganizowanie.

Pragniemy w związku z tym zapytać wszystkich członków naszego Towarzystwa, czy akceptują proponowane przez nas rozwiązanie? Nie ukrywamy, że bardzo liczylibyśmy na zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

(-) prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, Prezes

(-) dr hab. prof. UMK Krzysztof Kopiński, Sekretarz generalny

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: