Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Oblicza romantyzmu w literaturze polskiej

Komisja Filologiczna Wydziału II Towarzystwa Naukowego w Toruniu zaprasza na sesję popularnonaukową pt. Oblicza romantyzmu w literaturze polskiej.

Data: 29 września 2022 r., godz. 10.00–13.00

Miejsce: siedziba TNT, ul. Wysoka 16 (sala kolumnowa, wejście od strony ul. Dominikańskiej)


Wstęp wolny – jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie grupy/grup uczniów w terminie do 26 września na adres: m.lutomierski@umk.pl

 

Program wydarzenia:

10.00–10.05: otwarcie sesji

Część I

10.05–10.30: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Zaczęło się od ballad. Początki
i fenomen długiego trwania polskiego romantyzmu

10.30–10.55: dr Magdalena Kowalska, Jak w „sonetu kryształowej urnie” oddać to, na co
„w żyjących języku nie ma głosu”? Doświadczenie podróży Mickiewicza na Krym

10.55–11.20: dr Marcin Lutomierski, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jako arcydzieło literatury polskiej

 

11.20–11.40: przerwa

 

Część II

11.40–12.05: dr Mirosława Radowska-Lisak, Tradycje romantyczne w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

12.05–12.30: dr Miłosz Kłobukowski, Szkolne potyczki z romantyzmem na przykładzie liceum ogólnokształcącego  

12.30–12.55: dyskusja wokół referatów z części I i II

12.55–13.00: podsumowanie i zakończenie sesji

 

Organizator sesji: dr Marcin Lutomierski

e-mail: m.lutomierski@umk.pl

tel. 504-457-798

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: