Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Walne Zgromadzenie 2023

 
 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu uprzejmie zaprasza na
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE,
które odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
w Sali Kolumnowej gmachu Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16 w Toruniu.
 
 
PROGRAM
 
CZĘŚĆ I – PUBLICZNA
1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2022 – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT.
2. Publiczny wykład naukowy – dr hab. Zbigniew Naworski, prof UMK: Perypetie małżeńskie Radziwiłła "Panie Kochanku".
 
CZĘŚĆ II – ADMINISTRACYJNA
3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Przedstawienie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego profesorowi Januszowi Bieniakowi.
9. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2023.
10. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2024.
11. Wolne wnioski i zakończenie.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: