Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Dyskusja

Zapraszamy na dyskusję "Estetyka i sztuka: pomiędzy tradycją a współczesnością" poświęconą aktualności dotychczasowych koncepcji i kategorii estetycznych w opisie nowych zjawisk w sztuce. Pragniemy zastanowić się nad zależnościami pomiędzy estetyką, filozofią i teorią sztuki i pokazać zarówno filozoficzny, jak i interdyscyplinarny charakter tego rodzaju badań.
 
Uczestnicy: dr Agnieszka Bandura (UWr, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu), dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK (UMK w Toruniu), prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK w Toruniu)
 
Czas i miejsce: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ul Wysoka 16, piątek, 31 marca, godz. 13.00.
 
Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki IF UMK, Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział Toruń.
 
Jako ilustracja posłużył nam pejzaż Elyse Dodge (dla zainteresowanych: https://elysecreative.myportfolio.com).
 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: