Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Konflikt zbrojny w Ukrainie a prawo międzynarodowe

Towarzystwo Naukowe w Toruniu zaprasza na wykład dr Agaty Kleczkowskiej "Konflikt zbrojny w Ukrainie a prawo międzynarodowe. Wybrane zagadnienia" - trzeci z cyklu wykładów "W Towarzystwie Młodych Naukowców".
 
Od 2014 r. jesteśmy świadkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Okrucieństwa popełniane w Ukrainie, kryzys humanitarny wywołany przez wojnę, a także potencjalne zagrożenie dla Polski i pozostałej części Europy powodują, że konflikt ten jest w centrum zainteresowania opinii społecznej. W przestrzeni publicznej, a zwłaszcza medialnej, komentatorzy często nawiązują do prawa międzynarodowego, posługują się terminami związanymi z tym obszarem prawa (takimi jak agresja, zbrodnie wojenne, uznanie), a także rozważają możliwość pociągnięcia winnych zbrodni popełnionych w Ukrainie do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym lub innym specjalnym sądem. Podczas swojego wykładu dr Agata Kleczkowska opowie jakie znaczenie ma prawo międzynarodowe dla wojny w Ukrainie, wytłumaczy pojawiające się w przestrzeni medialnej pojęcia oraz przybliży swoje badania nad różnymi aspektami tego konfliktu.
 
dr Agata Kleczkowska – torunianka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK, obecnie adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.
 
Wykład odbędzie sie we wtorek, 18 kwietnia o godz. 18:00 w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego w Toruniu przy ul. Wysokiej 16 (wejście od ul. Dominikańskiej).

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: