Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Konferencja jubileuszowa z okazji 140-lecia TNT

Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX w. w związku z jubileuszem 140-lecia powstania TNT

W programie konferencji znajdują się referaty przygotowane przez badaczy ze środowiska toruńskiego  oraz uczonych z Uniwersytetów z Gdańska i Poznania, ukazujące tło społeczne i kulturowe polskiego ruchu naukowego w zaborze pruskim, zróżnicowane formy działalności Towarzystwa oraz ich powiązanie z celami narodowymi i procesami modernizacji polskiego społeczeństwa. Centralne miejsce w prezentowanym projekcie zajmuje przedstawienie i przybliżenie dorobku Towarzystwa w zakresie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz tworzenia kolekcji bibliotecznych oraz zbiorów zabytków muzealno-archeologicznych. W pierwszym statucie z 1875 zbieranie „zabytków i pamiątek krajowych”, a więc dzieł sztuki, piśmiennictwa i artefaktów archeologicznych związanych z dziejami regionu oraz publikację prac naukowych dotyczących historii Pomorza uznano za podstawowe cele działalności TNT. Z tego też względu tworzony przez 140 lat dorobek wydawniczy oraz zbiory muzealne i biblioteczne Towarzystwa są trwałym elementem polskiej tradycji naukowej i kulturowej w regionie pomorsko-kujawskim, ważnym dla poznania dziedzictwa kulturowego świadectwem zainteresowań i aspiracji naukowych i kulturalnych  polskich elit intelektualnych.

Program konferencji.

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: