Towarzystwo Naukowe w Toruniu

XXII Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica (OMCTH)

W dniach 20–23 września 2022 r. odbędzie się w Toruniu XXII Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” organizowana przy współpracy Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK, Uniwersytetu w Hamburgu (Universität Hamburg), Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu, przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń i Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka II.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Temat przewodni XXII Konferencji brzmi:“Everyday Life in the Military Orders” / „Alltagsleben in den Ritterorden” / „Życie codzienne w zakonach rycerskich”.

Organizatorami konferencji są: dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK z Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK, prof. dr Jürgen Sarnowsky z Instytutu Historii Uniwersytetu w Hamburgu (Historisches Seminar, Universität Hamburg) oraz prof. dr Helmut Flachenecker (Institut für Geschichte / Forschungsstelle Deutscher Orden, Julius-Maximilians-Universität Würzburg).

W czasie dwudniowych obrad (21‒22 września) zostanie zaprezentowanych 18 referatów dotyczących różnych aspektów życia codziennego w zakonach rycerskich. W konferencji weźmie udział 19 referentek i referentów z 11 krajów (Czechy, Estonia, Hiszpania, Izrael, Niderlandy, Niemcy, Polska, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, USA), jak również liczni dyskutanci z kraju i zagranicy.

Obrady prowadzone będą w Sali Rady Wydziału im. Karola Górskiego w Collegium Humanisticum UMK (21 września) oraz w Sali Senatu w Collegium Maximum UMK (22 września).

W przeddzień konferencji głównej odbędzie się również 11. Forum Młodych Badaczy Zakonów Rycerskich.

Program konferencji

logo__mein.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: