Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Editionswissenschaftliches Kolloquium

Zapraszamy na szesnastą edycję konferencji z cyklu "Editionswissenschaftliches Kolloquium", która odbędzie się w dniach 25-26.09.2023 r w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego w Toruniu przy ul. Wysokiej 16.

Podczas konferencji dyskutowane będą zagadnienia związane z edycją źródeł historycznych z terenu Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zdecydowano się głównie na omówienie zagadnień związanych z edytorstwem źródeł historycznych w kontekście ich roli, umiejscowienia i związków w nauce i badaniach podstawowych (Editionswissenschaften bilden Geschichte. Methodische Fragestellungen zu Quelleneditionen im Verbund mit den Grundwissenschaften und Grundlagenforschungen).

Organizatorami Konferencji są Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Instytut Historii Bawarskiego Uniwersytetu Julisza Maksymiliana w Würzburgu.

Program Konferencji

Konferencję zorganizowano przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

FWPN.png

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: