Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Spotkanie z Jerzym Kłosińskim

We wtorek 14 listopada 2023 r. o godz. 16.30 w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego w Toruniu (Toruń, ul. Wysoka 16) odbędzie się  spotkanie z Jerzym Kłosińskim, autorem książki „Mistrz – profesor Artur Hutnikiewicz", która ukazała się nakładem Wydawnictwa TNT. Publikacja ta jest pierwszą pracą biograficzną poświęconą postaci wybitnego historyka literatury i profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a podczas spotkania będzie można nabyć publikację w promocyjnej cenie.

Organizatorami spotkania są Komisja Filologiczna Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Fundacja im. Artura Hutnikiewicza.

Publikację książki dofinansowały Gmina Miasta Toruń oraz Fundacja im. Artura Hutnikiewicza.

Z recenzji książki profesora Wojciecha Kaliszewskiego:

„Książkę Mistrz – profesor Artur Hutnikiewicz Jerzego Kłosińskiego nie tylko można, ale niewątpliwie należy nazwać pierwszą monografią ukazującą postać wybitnego historyka literatury polskiej i profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Artura Hutnikiewicza. Znawca twórczości Stefana Żeromskiego, Stefana Grabińskiego, Kazimierza Wierzyńskiego czy Adolfa Nowaczyńskiego, badacz Młodej Polski oraz literatury dwudziestolecia międzywojennego, ale także profesor i wykładowca Uniwersytetu Toruńskiego był znakomitym filologiem. Postawa niezależności, erudycja i szacunek dla każdego człowieka budowały pozycję Hutnikiewicza w świecie akademickim i sprawiały, że nie tylko miał, ale naprawdę był autorytetem. [...]  Kłosiński [...] odwołuje się do wspomnień uczniów Hutnikiewicza i do zapisków z jego Dziennika. Prowadzony od 1973 roku diariusz jest cennym źródłem, pozwalającym autorowi książki wnikliwie odtworzyć i przedstawić dekady bogatego życia i aktywności zawodowej profesora."

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: