Towarzystwo Naukowe w Toruniu

V Debata Zapiskowa - Wokół nadwiślańskich bulwarów...

Redakcja czasopisma naukowego "Zapiski Historyczne" zaprasza na „Debatę Zapiskową”, której tematem będzie zagadnienie, znajdujące się w centrum zainteresowania społeczeństwa Torunia, mianowicie przebudowa nadwiślańskiego bulwaru. Miasto, które ma tak długą i bogatą historię, dla jej poznania dysponuje nie tylko źródłami pisanymi, ale też ogromnym potencjałem źródeł archeologicznych, zwykle jednak – ze względu na gęstą zabudowę – bardzo trudno dostępnych. Szansę na dotarcie do nich dają m.in. inwestycje budowlane, takie jak wspomniana przebudowa bulwaru.
 
Dyskusje wokół dokonanych przy tej okazji odkryć archeologicznych mają bardzo emocjonalny charakter i skupiają się na wybranych zagadnieniach. W tym kontekście warto zastanowić się, co te odkrycia wnoszą do naszej wiedzy o przeszłości miasta w dłuższej perspektywie i jaki jeszcze potencjał może się kryć przy okazji dalszych tego typu badań.
 
Rozpoczęciem dyskusji będzie wystąpienie archeologa Leszka Kotlewskiego (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Toruniu), zatytułowane: Wokół nadwiślańskich bulwarów. Co może powiedzieć archeologia o toruńskim nabrzeżu...
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
 
Debata odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia 2024 r. o godzinie 17.30 w Sali Kolumnowej budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu przy ul. Wysokiej 16 (Wejście od ul. Dominikańskiej).
 
Transmisja debaty pod linkiem:
https://zoom.us/j/94221683624

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

założone 1875 r.


© Copyright: TNT - Toruń 2014. Projekt i wykonanie strony: Rafał Mikulski

Partnerzy: